Hvad er StudieInfo?

StudieInfo er et landsdækkende studievejlednings-arrangement for 2.g, 1.hf, EUD- og EUX-elever

Hvert år inviteres elever fra mere end 300 ungdomsuddannelser til at møde videregående uddannelsesinstitutioner fra hele landet. Alle arrangementer afholdes online i løbet af foråret og varer en time.

På vores virtuelle platform kan eleverne blive klogere på deres mange uddannelsesmuligheder via selvvalgte oplæg, der tager udgangspunkt i deres egne interesser. De kan også besøge uddannelsesinstitutionernes messestande, hvor de bl.a. kan chatte live med studerende og vejledere, der sidder klar til at svare på alle deres spørgsmål om uddannelsernes indhold, studiemiljø og meget mere.

På kort tid giver StudieInfo eleverne en bred introduktion til de videregående uddannelser, og et overblik over de mange forskellige uddannelsestyper. Samtidig kommer eleverne helt tæt på de enkelte uddannelser gennem direkte dialog og mulighed for at få besvaret konkrete spørgsmål. Hvad kan de enkelte uddannelsesinstitutioner tilbyde? Hvad er forskellen på erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsuddannelser? Eller hvad kan man uddanne sig til hos Politi og forsvaret?

Hvad er formålet med StudieInfo?

Formålet med StudieInfo er at give eleverne en bred introduktion til deres mange uddannelsesmuligheder og afklare forskellen på forskellige uddannelsestyper. Arrangementet skal medvirke til at styrke elevernes karrierelæringskompetencer og gøre dem klogere på, hvad det vil sige at studere på en videregående uddannelse.

StudieInfo er tænkt som et af elevernes første møder med de videregående uddannelsesinstitutioner – på et tidspunkt i deres skoletid, hvor de ikke står lige overfor valget om uddannelse. Arrangementet skal inspirere eleverne og give plads til refleksion over deres fremtid, så de er godt rustet, når den endelige beslutning skal tages. Formålet er således at vejlede og informere på en institutionsuafhængig, neutral og regionalt dækkende vis – og i sidste ende tiltrække de rigtige studerende til de rigtige uddannelser.

 

Hvem står bag StudieInfo?

StudieInfo bliver afholdt af de videregående uddannelsesinstitutioner. Projektet er således udviklet og arrangeret af både universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, Politi og forsvaret. På den måde samler StudieInfo de videregående uddannelsesinstitutioner ét sted for at sikre bedst mulig information og vejledning til eleverne.

StudieInfo er skabt i et samarbejde på tværs af de deltagende uddannelsesinstitutioner, som samles om et fælles mål; at give eleverne inspiration og indblik, og klæde dem bedst muligt på til at tage et reflekteret valg om videregående uddannelse.

 

I 2024 arrangeres StudieInfo i et samarbejde mellem følgende uddannelsesinstitutioner:

 

StudieInfo 2024

Afholdes i april 2024 (uge 15, 16 og 17)

Eleverne kan møde videregående uddannelsesinstitutioner fra hele landet

Det er gratis at deltage

Tilmelding

Det er ungdomsuddannelserne der tilmelder deres elever til StudieInfo. Alle arrangementer afholdes online i løbet af foråret og der er frit valg mellem datoer og tidspunkter. Tilmeld jeres elever her.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på studieinfo@studieinfo.nu / 8755 1464.

 

Privatlivspolitik

Din deltagelse i StudieInfo er anonym. Hvis du anvender chat-funktionen på messestandene, slettes disse data umiddelbart efter arrangementerne. Herefter behandles ikke persondata om dig.

Der bliver opsamlet cookies fra platformen, men disse anvendes udelukkende til statistik over bl.a. antal deltagende, antal besøgende til de enkelte oplæg og messestande mv. Du vælger selv på platformen, i hvilken grad du vil tillade cookies.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte StudieInfo på studieinfo@studieinfo.nu / 8755 1464 eller kontakte databeskyttelsesrådgiver Kristian Hohwü Nielsen på dpo@via.dk / 8755 1824.