Siden er under opbygning og forventes klar i januar 2019.


Studieinfo er et vejledningsarrangement for dig, der går i 1. hf eller 2.g på en gymnasial uddannelse
(STX, HHX, HTX, EUX, IB etc.).


Til arrangementet besøger du inspirationstorvet, hvor du møder studerende og studievejledere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner. Herefter skal du høre to oplæg, som du selv tilmelder dig på forhånd. Oplæggene vil omhandle flere uddannelser inden for et specifikt interesseområde på de forskellige uddannelsesinstitutioner.
Vi glæder os til at præsentere hjemmesiden for dig, hvor du kan læse mere om det hele – og tilmelde dig dine to oplæg.


Studieinfo arrangeres i et samarbejde mellem følgende uddannelsesinstitutioner:


Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Syddansk Universitet
Professionshøjskolen UCN
VIA University College
UC SYD
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sydvest
IBA Erhvervsakademi Kolding
Aarhus Maskinmesterskole
Fredericia Maskinmesterskole
SIMAC
Politi
Forsvar