Bliv en del af StudieInfo

StudieInfo er et online studievejledningsarrangement for alle landets 2.g, 1.hf, EUD- og EUX-elever

Arrangementet er skabt i et samarbejde på tværs af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner, som samles om et fælles mål; at give eleverne en bred introduktion til deres uddannelsesmuligheder og klæde dem bedst muligt på til at tage et reflekteret valg om videregående uddannelse. Hvert år inviteres alle landets videregående uddannelsesinstitutioner til at blive en del af projektet og være repræsenteret ved StudieInfos arrangementer.

Formålet er at sikre eleverne en bred introduktion til forskellige uddannelsestyper og sektorer samt at medvirke til at afklare elevernes forståelse for, hvad en videregående uddannelse er og styrke deres karrierelæringskompetencer. Alt sammen på en institutionsuafhængig, neutral og regionalt dækkende vis.

På siden her kan du læse mere om, hvad det indebærer at være en del af projektet.

 

Form og indhold

StudieInfo foregår på en online platform, som er indrettet med et velkomstområde, et oplægsområde og et messeområde. Arrangementet består af en kombination af oplæg og messe.

I oplægsrummet kan eleverne vælge mellem forskellige oplæg, som giver et indblik i uddannelsesvejene inden for forskellige interesseområder i de enkelte sektorer. Eleverne kan nå at se flere oplæg i løbet af arrangementet.

I messeområdet kan eleverne besøge de enkelte uddannelsesinstitutioners messestande, hvor der bl.a. er mulighed for at chatte live med vejledere og studerende. Vejlederne vil være synlige og svare mundtligt på spørgsmålene i en livestream, mens eleverne anonymt kan stille spørgsmål på skrift.

 

Hvem kan blive en del af StudieInfo?

Det kan statsfinansierede videregående uddannelsesinstitutioner.

 

Hvad koster det at være med i StudieInfo?

StudieInfo er udviklet i et ikke-kommercielt samarbejde, som finansieres af de deltagende uddannelsesinstitutioner. Udgifterne dækker projektledelse, drift mv. og fordeles lige mellem institutionerne. Prisen afhænger bl.a. af antal deltagende uddannelsesinstitutioner og fastsættes hvert efterår, når vi kender det antal. Et evt. overskud tilbagebetales til de betalende institutioner.

Beslutninger om projektets udvikling, fremdrift osv. varetages af projekt- og styregruppen, som består af repræsentanter fra de deltagende uddannelsesinstitutioner, Studievalg Danmark samt ungdomsuddannelserne.

Det har været en super fed platform. Den har virkelig været nem og gå igennem og det har næsten været som om man har haft de studerende på besøg.

Elev, fra evalueringen 2022

Jeg synes, det var fedt med et nyt layout. Her havde man rigtig god mulighed for at se sig rundt osv., det har man ikke altid på fx u-days, hvor man ret specifikt skal vide, hvad man vil høre.

Elev, fra evalueringen 2022

Det var meget rart, at det var online […] Jeg var ikke afhængig af en kø og andre. Der var mere plads til mig selv, og det var mere overskueligt.

Elev, fra evalueringen 2022

Sjovt, anderledes og godt i forhold til at komme omkring mange forskellige uddannelser og veje samlet og hurtigt.

Elev, fra evalueringen 2022

Jeg synes, det var nemt og overskueligt at finde rundt blandt uddannelserne.

Elev, fra evalueringen 2022

Jeg synes, det er meget fint, at det er online, især når vi er 2.g’ere. Vi er tidligt i processen med valg af uddannelse, men jeg føler, at man bliver hurtigere afklaret om, hvad man vil længere fremme i processen.

Elev, fra evalueringen 2022

Krav til deltagelse

Som deltagende uddannelsesinstitution forpligter I jer til følgende:

 • Udvikle og levere indhold til platformen i form af video, logo, billeder og dokumenter, som skal udsmykke jeres messestand
 • Udvikle og levere en kort introduktionsvideo til hjemmesiden
 • Downloade og opsætte chat og streamingsystemer (manualer udleveres)
 • Rekruttere og uddanne de studerende og vejledere, som skal varetage chatten alle arrangementsdage
 • Udvikle oplægsvideoer, som produceres sektorvis i et samarbejde på tværs af institutioner. Oplæggene skal give et indblik i sektorens uddannelsesmuligheder inden for forskellige interesseområder
 • Bidrage til at udbrede kendskabet til StudieInfo ude på skolerne

 

Det får I

Som deltagende uddannelsesinstitution får I følgende:

 • Landsdækkende eksponering (+/- 25.000 tilmeldte elever hvert år)
 • Studievalg Danmark bakker op om arrangementet og bidrager til at udbrede kendskabet
 • Projektlederen for StudieInfo står for al kontakt til skolerne og sørger for at invitere og informere via mails, videomateriale, infomøder mm.
 • Landsdækkende samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner
 • Repræsentation i sektoroplæg. Her er styrken det tværinstitutionelle samarbejde, og formen lægger op til, at oplæggene sker i krydsfeltet mellem markedsføring, rekruttering og vejledning
 • Taletid i chatten – dialog med eleverne
 • Jeres egen messestand med billeder, logo, dokumenter, Danmarkskort, kontaktinfo mm.
 • Eksponering på hjemmesiden, med video og informationsmateriale til skolerne
 • Evalueringsmateriale, som indeholder data fra platformen, statistik fra jeres chat, tilbagemeldinger fra eleverne mm.
 • Projektlederen for StudieInfo er tilgængelig for teknisk support i hele arrangementsperioden, og der afholdes spørgetimer og generalprøve inden arrangementsstart

 

Vil I være med? 

Kontakt os på studieinfo@studieinfo.nu / 8755 1464, hvis I ønsker at være repræsenteret ved StudieInfo fremover. Vi skal gerne høre fra jer senest i august for at kunne få jer med til forårets arrangementer.