Velkommen til Ta' et valg 2018

 •  


  Ta’ et valg er et samarbejde mellem 11 videregående uddannelsesinstitutioner, Forsvarets Rekruttering og Politiet og bakkes op af Studievalg Sydjylland og de studieforberedende ungdomsuddannelser i Studievalg Sydjyllands vejledningsområde. Arrangementet afvikles over 4 dage i april 2018 og består dels af et info-område med repræsentanter for uddannelserne og dels af 2 oplægsrunder.

 • Oplægsrunde 1

  • Merkantile uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for logistik, handel og service i en international sammenhæng, hvor du får et globalt udsyn, så kom og hør om vores uddannelser til Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom, Logistikøkonom og Handelsøkonom.
  • Kemiske og biologiske uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du at arbejde med kvalitetssikring og rådgivning inden for laboratorie, jordbrug og proces, så kom og hør om vores uddannelser til Laborant, Procesteknolog og Jordbrugsteknolog.
  • IT-uddannelserne ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for IT, netværk og programmering, hvor du arbejder med fremtidens digitale kommunikation, så kom og hør om vores uddannelser til Datamatiker og IT-teknolog.
  • Designuddannelserne ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for medier, design og kommunikation, hvor du arbejder med design af hjemmesider, tøj eller tekniske konstruktioner, så kom og hør om vores uddannelser til Multimediedesigner, E-designer og Fashion Designer
  • Sygeplejerske og jordemoder

   Vil du hjælpe mennesker, når det virkelig gælder? Uanset om du vælger at blive sygeplejerske eller jordemoder kommer du til at spille en central rolle i en periode af menneskers liv. Som jordemoder i perioden, når en ny familie bliver til. Og som sygeplejerske, når mennesker i alle aldersgrupper har brug for hjælp til at blive raske og få et bedre liv. Du er garanteret en praktikplads under uddannelsen. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag. Uddannelserne er for dig, der har modet og lysten til at tage ansvar og hjælpe familier i både deres lykkeligste og sværeste stunder.
  • Lærer, pædagog og socialdiakon

   En uddannelse som lærer, pædagog eller socialdiakon er for dig, der drømmer om et arbejdsliv, hvor du er med til at skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge og voksne. Som færdiguddannet skal du ud og bruge dig selv, være en rollemodel og gøre en forskel for mennesker i forskellige livssituationer og med hver deres forudsætning. Du er garanteret en praktikplads under uddannelsen. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag. Uddannelserne kræver, at du giver af dig selv som person – men du får også meget igen.
  • Bioanalytiker, laborant og radiograf

   Hvor laboranterne er industriens detektiver, som sikrer, at varedeklarationen på den mad vi spiser er korrekt, og at vores cremer er fri for farlig kemi, så er bioanalytikerne og radiograferne sundhedsvæsenets detektiver, der analyserer, hvilken type sygdom du har, om penicillinen virker på bakterien osv. Som bioanalytiker og radiograf hjælper du lægen med at stille diagnoser eller undersøge om en behandling virker. Som laborant sikrer du, at hverdagens kemi er testet og kvalitetssikret. Du er garanteret en praktikplads under uddannelsen. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag. Fælles for de tre uddannelser er, at du spiller en vigtig rolle og sikrer kvaliteten både inden for sundhedsvæsenet (radiograf, bioanalytiker) og industrien (laborant).
  • Maskinmester, skibsfører og skibsofficer

   Kan du arbejde både med hovedet og med hænderne, er du teknikinteresseret, og synes du, at ingen arbejdsløshed og god løn lyder tiltalende? Så kom ind og hør om dine muligheder for at starte på Danmarks bredeste tekniske uddannelse – maskinmesteruddannelsen. Nogen af de mange titler, der gemmer sig en maskinmester bag, er f.eks. Teknisk Chef, Energikonsulent, Miljøkonsulent, Salgsingeniør, Driftsleder, Vedligeholdschef, Chief Engineer, Projektingeniør og mange andre…
   Maskinmestre arbejder i mange forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt offshore med vind-, olie- eller gasproduktion. De kan desuden være ansat som tekniske ledere eller beskæftige sig med salg og rådgivning. Til søs kan maskinmestre f.eks. arbejde på handelsskibe og passagerskibe. Er du interesseret i at se verden og sejle nogen af verdens største skibe, så kan du også høre om dine muligheder for at få kontrakt med Maersk som maritim maskinmester, skibsfører eller skibsofficer.
  • Ingeniøruddannelser på universitetet

   Ingeniørernes arbejde kan ses overalt. Eiffeltårnet blev bygget af en ingeniør. Men også din nye iPhone, el-biler, rumfærger, intelligent asfalt eller droneteknologi er resultatet af ingeniørernes arbejde. Du er med til at gøre verden bedre og smartere gennem konstant udvikling og innovation.
  • Humanistiske uddannelser på universitetet

   De humanistiske uddannelser handler om kommunikation, sprog, medier, kultur, samfundsforhold og religion. Det er for eksempel fag som Dansk, Medievidenskab, Designkultur, Musik, Historie og International virksomhedskommunikation. På de humanistiske uddannelser får du en meget bred viden, som giver dig mange muligheder i fremtiden, og du kan specialisere dig inden for de emner, der interesserer dig.
  • Sundhedsvidenskabelige uddannelser på universitetet

   De sundhedsvidenskabelige uddannelser handler om mennesket. Hvordan vi fungerer biologisk og fysiologisk. Og hvordan vi forstår sammenhænge og både forebygger og behandler kroppens fysiske og psykiske lidelser.
  • Livet som universitetsstuderende

   Mød en studerende, som har taget springet og nu er i gang med en uddannelse på universitet. Kom og hør om hverdagen som studerende, studielivet med nye venner, bolig m.m.
  • Forsvarets uddannelses- og karrieremuligheder

   Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 19.600 ansatte, hvoraf ca. 4.800 er civilt ansatte med og uden militærbaggrund. Forsvaret har arbejdspladser placeret i hele Danmark og løser mange internationale opgaver. Dette betyder, at der er rigtig mange uddannelsesmuligheder i Forsvaret, både med og uden uniform.

   Forsvaret har uddannelser på mange niveauer, alt efter uddannelsesbaggrund kan man indtræde på uddannelserne på forskellige tidspunkter, men man kan stadigvæk komme langt i Forsvaret med en 9. klasses afgangseksamen. Forsvarets uddannelser veksler meget mellem teori og praksis, det betyder, at det er en anderledes måde at lære på og man for ansvar fra første dag. I Forsvaret påvirker man selv sin karrierevej.

 • Oplægsrunde 2

  • Finansielle uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for økonomi og kunderådgivning i finansbranchen eller i en større økonomiafdeling, så kom og hør om vores uddannelser til Finansøkonom, Financial Controller og Professionsbachelor i Finans
  • Byggetekniske uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for byggeri, konstruktion og udvikling, hvor du kan præge fremtidens byggeri, så kom og hør om vores uddannelser til Bygningskonstruktør, Byggetekniker og Byggekoordinator.
  • Teknologiske uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønske du en uddannelse inden for produktion, konstruktion og udvikling, så kom og hør om vores uddannelser til Automationsteknolog, Autoteknolog, Produktionsteknolog, El-installatør, Energiteknolog, VVS-installatør og Driftsteknolog.
  • Studerende på et Erhvervsakademi

   Få den sande historie fra tre studerende, som læser en uddannelse på et Erhvervsakademi. De vil fortælle om deres egne overvejelser, da de skulle vælge uddannelse, hvad de synes er fedt ved at studere på et Erhvervsakademi og svare på spørgsmål om studierne, studiemiljøet og økonomi.
  • Grafisk kommunikation, lyddesigner og erhvervssprog & digital markedskommunikation

   Lyd, ord og billeder spiller en kæmpe rolle for vores oplevelse af verden omkring os. Flere og flere virksomheder efterspørger skarpe kommunikatører, der kan formidle med billeder, ord og lyd. En kommunikationsuddannelse er for dig, der drømmer om en kreativ karriere inden for kommunikation, markedsføring, formidling, design, sprog og lyd.
   Som lyddesigner lærer du at lave lækker lyd til alt fra spillefilm, apps, computerspil og velfærdstekno-logi. Som uddannet i grafisk kommunikation bliver du i stand til at skære et koncept skarpt til eller skrive fængende tekster, og som uddannet i erhvervssprog og digital markedskommunikation kommer du til at blive helt skarp på markedsføring og kommunikation, sociale medier og sprog. Du er garanteret en praktikplads under uddannelsen. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag.
  • Vil du løse fremtidens udfordringer? Så bliv diplomingeniør på et University College

   På VIA University College uddanner vi ingeniører, der er i stand til at omsætte teori til praksis. Det sker gennem praksisnær klasseundervisning i tæt samarbejde med erhvervslivet. Ingeniøren ses overalt og er en eftertragtet ressource i fremtiden, uanset om du arbejder med byggeri, energi eller intelligente IT løsninger. I dette oplæg præsenterer vi dig for viften af ingeniøruddannelser på VIA University College. Vil du være med til at forandre verden? Så er en ingeniøruddannelse et godt valg.
  • Ergoterapeut, fysioterapeut og ernæring og sundhed

   Både mad og bevægelse spiller en stor og vigtig rolle for os i hverdagen. Sund mad kan være afgørende for vores trivsel, ligesom evnen til at bevæge os og være selvhjulpne betyder meget for vores hverdag.
   Som ergoterapeut, fysioterapeut eller professionsbachelor i ernæring og sundhed er du med til at hjælpe mennesker med at leve det liv, de gerne vil ud fra de forudsætninger de har. Med små justeringer kan du skabe store forandring for den enkelte. Det kan være ved at vejlede om sundhed og bevægelse eller ernæring.
   Du er garanteret en praktikplads under uddannelsen. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag. Vil du højne livskvaliteten og skabe nye muligheder for mennesker, så er uddannelserne måske noget for dig.
  • Socialrådgiver, administrationsbachelor og professionsbachelor i skat

   Med en uddannelse som administrationsbachelor åbner du dørene til en karriere inden for både offentlig administration og det private erhvervsliv. Uddannelsen klæder dig på til at igangsætte projekter, finde løsninger og navigere dem sikkert rundt i labyrinten af politik, økonomi og jura. Socialrådgiveruddannelsen er for dig, der er engageret i sociale forhold og gerne vil arbejde med forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning og udvikling på det sociale område. Dit arbejde kan gøre en forskel og betyde, at borgere der kæmper med tungere problemer, finder fodfæste i livet og på arbejdsmarkedet igen. Som professionsbachelor i skat kommer du til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet, i og med at du får kompetencer til at sikre rigtig beskatning – både hvis du bliver ansat som medarbejder i SKAT, eller du bliver rådgiver for offentlige og private virksomheder. Du er garanteret en praktikplads under uddannelsen. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag.
  • Ingeniøruddannelser på universitetet

   Ingeniørernes arbejde kan ses overalt. Eiffeltårnet blev bygget af en ingeniør. Men også din nye iPhone, el-biler, rumfærger, intelligent asfalt eller droneteknologi er resultatet af ingeniørernes arbejde. Du er med til at gøre verden bedre og smartere gennem konstant udvikling og innovation.
  • Samfundsvidenskabelige uddannelser på universitetet

   Hvordan fungerer dansk og international politik? EU og verdensøkonomien? Samfundsvidenskab handler om alle de ting, der får verden til at fungere. Både de sociale, økonomiske og politiske forhold. Vil du være med til at bestemme og sætte dagsordenen i samfundet, store organisationer og den politiske verden, så siger du ja til samfundsvidenskab.
  • Naturvidenskabelige uddannelser på universitetet

   Naturvidenskaben handler om de komponenter og byggesten, som mennesket og naturen er bygget af. Dit arbejdsområde kan fx blive udvikling af lægemidler, kemiske processer, forståelse af sygdomme, hardcore matematik eller natur, dyr og miljø.
  • Livet som universitetsstuderende

   Mød en studerende, som har taget springet og nu er i gang med en uddannelse på universitet. Kom og hør om hverdagen som studerende, studielivet med nye venner, bolig m.m.
  • Politiets uddannelser og karrieremuligheder

   Politiet er sat i verden for at skabe tryghed og orden i vores samfund. Derfor søger vi studerende, der drømmer om at løfte en samfundsmæssig, vigtig opgave og gøre en forskel hver eneste dag. Gennem vores teoretiske, fysiske og praktiske uddannelser, kan du blive uddannet politibetjent eller politikadet på henholdsvis 2 år eller 6 måneder. Politiet har ca. 14.000 ansatte og vi har arbejdspladser og karrieremuligheder i hele landet.

logo