Formålet med Ta' et Valg er at du bliver klogere på dine muligheder og dig selv, derfor er det en god ide, at du forbereder dig!

Inden du skal til Ta' et Valg, skal du - ved hjælp af "På Vej" arbejdsarket, www.ug.dk og www.taetvalg.dk – arbejde med følgende:

1.     Find ud af, hvad du gerne vil vide. Hvilke spørgsmål fra din To-do-liste i På Vej arbejdsarket, søger du svar på (f.eks. undervisningsformer, studiemiljø,      
        jobmuligheder, praktik, udlandsophold osv.)
2.     Find to - fire uddannelser, du gerne vil høre mere om på messen og/eller til oplæg
3.     Find to oplæg, du gerne vil høre
4.     Tilmeld dig!

logo